Historia Cechu

 

 

Związek  Rzemieślników  Cechowych  wywodzi swą historię od powstałego w 1907 roku Stowarzyszenia  Rzemieślników  Chrześcijan  pod wezwaniem Św. Józefa  w Kaliszu. Pierwsze, uroczyste posiedzenie, Stowarzyszenia odbyło się dnia 22 września 1907 roku, w sali Towarzystwa Muzycznego. Przewodniczył ks. kan. Sobczyński, prezes komitetu organizacyjnego, który przedstawił działalność komitetu i rolę powstałego Stowarzyszenia, a następnie w ręce rzemieślników oddał uroczyście nową organizację.  W 1912 roku uroczystości oddania do użytku siedziby Stowarzyszenia połączona była z największą w historii miasta wystawą rzemieślniczo - przemysłową.

 

W sierpniu 1914 roku Dom Rzemiosła został doszczętnie zniszczony przez Prusaków. Odbudowany po wojnie gmach dobrze służył sprawie polskiej, gościł wielu najwyższych dostojników państwa i kościoła (m.in. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego ; na pamiątkę tego wydarzenia ufundowano w 1936 roku tablicę pamiątkową ).   Po II wojnie światowej rzemiosło kaliskie przechodziło wzloty i upadki, lecz działało i przystosowywało się do zmian zachodzących w gospodarce. Poszukiwało dla siebie dróg, aby w tej gospodarce uzyskać dla siebie trwałe miejsce z ustawowym zapewnieniem warunków do działania i rozwoju.  Rzemieślnicy kaliscy wykonali na rzecz miasta wiele prac konserwatorskich, upiększających i porządkowych.

 

Prezesami Stowarzyszenia i Starszymi Cechu od powstania organizacji rzemieślniczej  byli:

Stanisław Herbich, Kazimierz Mystkowski, Kazimierz Musiałowicz, Marian Graczykowski, Jan Stankiewicz, Tadeusz Malanowski, Leon Wierzbicki, Kazimierz Jabłkowski, Stanisław Bazaliński, Jan Łapott, Henryk Jankowski, Henryk Musiał, Stefan Sołtysiak, Jan Witczak, Ryszard Zimowski,  Bogdan Bonusiak , obecnie  Irena Cicha.

 

Główne zadania Cechu dotyczą reprezentowania i obrony zawodowych i społecznych interesów członków oraz troska o wysoką range zawodu rzemieślnika. Wiele uwagi poświęca się sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.  Cech zrzesza rzemieślników różnych zawodów. Wiodące branże to:

  • motoryzacyjna,
  • spożywcza,
  • drzewna,
  • usługi fryzjerskie.

 

Cech podejmuje intensywne działania konsolidujące i aktywizujące środowisko rzemieślnicze regionu kaliskiego.

 

Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu jest członkiem najstarszej w Polsce Wielkopolskiej  Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.