Struktura Cechu

STRUKTURA  Z R C

 

Organy Statutowe Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu

wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Z R C

 

ZARZĄD

 

Starszy Cechu - Irena Cicha

 

I Podstarszy Cechu - Andrzej Smelczyński

 

II Podstarszy Cechu - Artur Krygiel

 

III Podstarszy - Kazimierz Waszak

 

Członek Zarządu - Jacek Nowacki

 

Członek Zarządu - Arkadiusz Wawrzyniak

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca Kom. - Zenon Skonieczny

 

Członek Kom. - Agnieszka Bukowska

 

Członek Kom. - Mieczysława Konopińska

 

SĄD  CECHOWY

 

Przewodniczący - Marta Nowak

 

Członek - Anna Nowak

 

Członek - Andrzej Sobocki

 

 

 

BIURO CECHU

 

Kierownik Biura - Ryszard Zimowski

 

Referat ds.Administracyjno-Księgowych - Małgorzata Kasińska